Stopa aktywności zawodowej wg wieku i wykształcenia

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

wiek 15+, wykształcenie niższe

wiek 15+, wykształcenie średnie

wiek 15+, wykształcenie wyższe

wiek 25+, wykształcenie niższe

wiek 25+, wykształcenie średnie

wiek 25+, wykształcenie wyższe

wiek 40+, wykształcenie średnie

wiek 50+, wykształcenie niższe

wiek 50+, wykształcenie średnie

wiek 50+, wykształcenie wyższe

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania