Wartość dodana brutto w branżach (kwartalne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

dane w proc. kwartał do kwartału

dane w mln pln, ceny stałe 2010 (odsezonowane)

dane w proc. kwartał do kwartału (odsezonowane)

dane w proc. rok do roku (odsezonowane)

Wybrane do porównania