Porównaj dane

środki w banku centralnym

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

aktywa finansowe razem

kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki - zabezpieczone hipoteką

kredyty i pożyczki - zabezpieczone w inny sposób (nie hipoteką)

kredyty i pożyczki - kredyty project finance

kredyty i pożyczki - kredyty konsumpcyjne

kredyty i pożyczki - kredyty na zakup domu

instrumenty kapitałowe

instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń

instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu

instrumenty pochodne - razem

aktywa niematerialne

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania