Import towarów

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

import towarów, proc. rok do roku, dane odsezonowane

import towarów, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

import towarów, mln euro (ceny bieżące)

import towarów, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania