Inwestycje

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje), proc. rok do roku, dane odsezonowane

nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje), proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje), mln euro (ceny bieżące)

nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje), proc. PKB

nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje), indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania