Konsumpcja gosp.domowych

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

spożycie gospodarstw domowych, proc. rok do roku, dane odsezonowane

spożycie gospodarstw domowych, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

spożycie gospodarstw domowych, mln euro (ceny bieżące)

spożycie gospodarstw domowych, proc. PKB

spożycie gospodarstw domowych, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania