Prognozy Komisji Europejskiej dla krajów UE

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

PKB - prognoza na 2018

inflacja - prognoza na 2018

bezrobocie - prognoza na 2018

rachunek bieżący - prognoza na 2018

saldo budżetu - prognoza na 2018

PKB - prognoza na 2019

inflacja - prognoza na 2019

bezrobocie - prognoza na 2019

rachunek bieżący - prognoza na 2019

saldo budżetu - prognoza na 2019

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania