Ogólna

Raporty

Tygodnik ekonomiczno-surowcowy 34/2018

Najważniejsze zmiany zachodzące na rynkach surowcowych i walutowych w Polsce i na świecie.

vertical_align_bottom Pobierz raport

Raport makro - kluczowe trendy ekonomiczne lipiec 2018

Prognozy dla PKB, stopy procentowej i kursów walutowych oraz 3 najważniejsze trendy w gospodarce.

vertical_align_bottom Pobierz raport

Global makro - maj 2018

Prognozy rynkowe dla największych gospodarek świata i na ich tle dla Polski.

vertical_align_bottom Pobierz raport

Rekomendowane analizy